Cala Sant VicençEu MollMunicipiNaturaPolítica

Els tres eixos amb que sanar la badia del Moll

Ha sigut, per desgràcia, més sabut que mai aquest estiu el lamentable estat de la badia del nostre municipi. Fins i tot el diari anglès The Sun, de gran tirada internacional, se’n feu ressò dels constants abocaments d’aigües fecals a través del clavagueram i l’estat contaminat de les platges del Port de Pollença.

I no només del Moll, sinó que com pareix esser habitual a molts d’indrets costaners del litoral balear, també a la Cala de Sant Vicenç quan hi ha fortes i intenses plujes, les canonades d’aigües fecals també reben pluvials provinents de terrasses, patis, etc. i desborden.

Al final l’aigua troba el camí o perquè surt l’aigua per les arquetes i arriba al carrer i imbornals pluvials o perquè també les canonades i els pous de registre no són 100% estancs per porositats, aliviaderos d’emergència o petites filtracions

Explicacions que ens oferí a Som Pollença la regidora de Serveis, Joana Aina Campomar

En vistes a aquesta problemàtica, el del clavagueram pareix esser un problema clau a resoldre. Però no l’únic.

Les recents accions del nou govern vers el clavagueram

Al darrer ple extraordinari de l’Ajuntament de Pollença, que es celebrà per tractar certes al·legacions de l’oposició a la modificació de crèdit dels pressuposts elaborats per a l’exercici del 2023, l’augment de la partida de clavegueram en fou un punt clau.

Una d’aquestes al·legacions es referia a la voluntat que s’aclarís el perquè de destinar una partida de 220.000 euros per actuacions d’urgència al clavagueram. En aquest sentit, la regidora Joana Aina Campomar fou ben clara:

Multiplicam la partida perquè vostès no van fer la instal·lació de sistemes d’alarma a les estacions de bombeig. No van fer les obres adients que han provocat aquestes rotures enguany.

Joana Aina Campomar en resposta a Tomeu Cifre al ple extraordinari del 14 de septembre

En resposta, el líder de l’oposició Tomeu Cifre Ochogavía va apuntar a que seria més barat fer una licitació de servei, ja que l’actual porta “15 o 16 anys caducada”. Però, d’altre banda, va reconèixer que ells mateixos no l’havien licitada a l’anterior legislatura.

Segons resulta esser, ja es coneixia que al Carrer Tramuntana hi havia el sistema de tuberies ja espatllat i, en canvi, s’han mantingut serveis en precari durant tots aquests anys. Ara, segons la senyora Campomar:

Planificar un pla de ruta portarà massa temps i per això es dota d’una partida amb urgència

Joana Aina Campomar, regidora de l’àrea de Serveis

El mal estat del clavagueram al Port de Pollença és un mal endèmic conegut des de fa ja molts anys. Algunes associacions, com l’ASDEPP ho ha estat denunciant des de la seva constitució.

En aquest sentit, l’actual regidora de serveis, Joana Aina Campomar, reiterà que les rotures que han provocat les banderes vermelles d’aquest estiu es coneixien des de feia ja molt de temps. I que no s’havia fet la modificació de crèdit adient per arreglar-se.

Fa dues setmanes les incidencies a C/ Llevant i estació de bombeig de l’hotel Sis pins se varen ocasionar per avaria de les bombes impulsores del Sis pins. No tenen sistema alarma i se detecta l’avaria massa tard.
També va passar pel mateix motiu fa ja unes 4 setmanes i es donà una bandera groga per avaria a l’estació impulsora del C/ far.
Part d’uns 100.000 euros de la partida son per les estacions impulsores, quadres eléctrics, alarmes, etc.
El contracte dels anys 90 és de manteniment de les impulsores, i evidentment està desactualitzat.
L’altra partida de 100.000 euros és per arreglar avaries a canonades de clavegueram del C/ Tramuntana i voltants.
Uns 20.000 euros per fer un estudi inicial de la planificació del claveguram del municipi.
Sobre mesures preventives, no hi ha protocol, són bàsicament revisions de xarxa periòdiques a l’estiu que a final de juny, quan vàrem entrar, no estaven implantades i nosaltres les vàrem posar en marxa.

Declaracions de Joana Aina Campomar a Som Pollença

Així les coses, el que es detecta ha sigut una falta de planificació, de control i de supervisió de l’estat del clavagueram i de les estacions de bombeig impulsores cap a la depuradora des de fa molts anys.

Altres eixos fonamentals a millorar per salvar la badia

Però no és aquest, el del clavagueram, l’únic factor que ha de tractar d’arreglar-se al municipi per assegurar la salvaguarda de la badia de Pollença.

Com ja redactarem a un anterior artícle, altres representants polítics com l’actual batle Martí March i el líder el PP al municipi, David Alonso, han parlat d’altres factors que el poble pot (i ha de) millorar per retornar a un municipi més verd i amb un atractiu turístic com és la nostra badia més neta i en bon estat.

Del que parlaven, en declaracions separades i diferents, ambdós representants eren, respectivament, de la depuradora i de la gestió dels vaixells fondejats il·legalment a la badia.

En quant a aquest primer factor, ja resulta obvi la seva relació amb l’anterior punt (el del clavagueram) quan moltes bombes impulsores de les aigües fecals es troben en un estat precari. Però, no obstant, del que en parlà Martí March en aquell moment i en tornà parlar al programa ‘El batle respon‘ d’aquest passat dilluns, fou d’aconseguir que la depuradora del municipi pogués arribar a fer una depuració terciària.

I en quant al segon, un fet del que també Martí March ha parlat recentment en aquest citat programa, David Alonso parlà de la creació d’un mollet flotant per tal de regular el fondeig de les embarcacions en una col·laboració público-privada que, a banda d’evitar la destrossa del fons marí, regularia els vessaments que aquestes embarcacions poguéssen efectuar i, a més, generarien un benefici econòmic. Recordi’s que es recompten al voltant de 400 vaixells fondejats il·legalment a la nostra badia.

Per descomptat que fer petits avenços en aquestes àrees seria tot un triomf per al municipi.

Mostra més

Articles relacionats

Back to top button