MunicipiNaturaPolítica

Iniciatives polítiques de sostenibilitat i medi ambient

En les darreres entrevistes a Ràdio Pollença al batle de Pollença, Martí March, i al regidor de la oposició, David Alonso, ambdós líders de PSIB-PSOE i PP respectivament, han fet declaracions sobre dues diferents iniciatives referents a la millora de les condicions mediambientals i de sostenibilitat del municipi.

En el cas de Martí March, aquestes iniciatives sorgiren en ser demanat pels recents vessaments d’aigües fecals a l’EROSKY, al Port de Pollença, un vessament que s’ha atribuït finalment a una avaria del supermercat i que no ha arribat, segons informen, a la mar.

En aquest sentit, la primera però menys novedosa i d’altre banda, assumida com un procediment forçosament normal, es referia a la voluntat de fer una diagnosi de l’estat del clavegueram del Port de Pollença. Un clavegueram que ja fa anys que dona problemes pel seu mal estat i pel desconeixement de l’administració de quins són els vertaders motius que fan que constantment es produeixin vessaments i filtracions.

La depuradora

D’altre banda, el senyor batle parlà d’una nova iniciativa referent a la depuradora. L’equip de govern té a la seva agenda la planificació d’una reunió amb la presidenta del govern balear, Marga Prohens i el president del consell de Mallorca, Llorenç Galmés per ‘plantejar aquelles questions que com a poble ens interessa’ (Martí March). En aquest sentit, remarcà que una qüestió que els interessa especialment és el tema de la depuradora.

Això és gestió de medi ambient i volem veure exactament quina és la situació real de la depuradora, quins són els problemes reals que hi ha, quins tipus d’accions i quin tipus de reformes podem fer al rspecte. Ens interessa i treballarem per a que es faci una depuració terciària per a que les aigües surtin encara més netes i es puguin utilitzar aquestes aigües per regar els jardins, fer nets els carrers, … tenint en compte que l’aigua és cada vegada un bé més escàs.

Martí March al programa ‘El batle respòn’, de ràdio Pollença

Un tractament terciari als fangs de la depuradora implica la construcció de més dipòsits i filtres a la depuradora per tal de millorar la qualitat de l’aigua depurada que, en un tercer procés, elimina més partícules de matèria orgànica i es converteix en apte pel reg de la pagesia. A més, aquesta aigua tractada després amb ozó (que elimina, a més de bacteris, fongs i virus) per ser desinfectada, pot esser emprada pel reg de jardins, neteja viària o fer-la servir a obres municipals.

Aquesta depuració terciària i els consegüents usos és una forma de reutilització que s’empra de forma habitual a moltes altres depuradores del Consell.

A banda de ser un mecanisme mitjançant el qual s’estalviaria aigua, s’evitarien els riscs que aquesta aigua depurada en un procés de sols dues passes (com l’actual) arribàs a la mar i pogués existir així la possibilitat que l’aigua que arribàs no estàs el suficientment depurada.

Un mollet flotant per a la badia de Pollença

Per la seva banda, David Alonso, en ser demanat al programa ‘ronda amb la oposició’, també de ràdio Pollença, pel camp de boies de Formentor, també passà pel damunt de la possibiltat de la construcció d’un mollet flotant a la badia de Pollença per tal de controlar tots aquests vaixells fondejats il·legalment.

Nosaltres apostam més per un mollet flotant que per un camp de boies (…) no un moll fixe sinó flotant. I allà poder tenir amarrat, amb gestió pública d’aquestes amarres, podríem tenir clar on es buiden les santines.

Que tota l’aigua bruta dels vaixells no acabin a la platja. Si se’ls obliga a buidar cada ‘x’ temps i portar un control d’això, ens evitariem tots els vessaments que finalment ens trobam al Port de Pollença.

David Alonso, al programa re ràdio Pollença, ‘Ronda amb la oposició

Així mateix, a banda de portar un control sobre l’abocament d’aigües brutes per part de les barques, també s’augmentarien els ingressos si, com en parla el representant del PP, aquesta gestió fos municipal. D’altre banda, també així es podria mantenir un control sobre les embarcacions. Evitant així el seu estat d’abandonament. Ahir, per exemple, una moto d’aigua s’enfonsà a la badia amollant els remanents de combustible que albergava al seu interior com ja succeí amb el vaixell enfonsat fa uns mesos.

Arribaràn qualque dia aquest tipus d’iniciatives?

Les problemàtiques que afecten aquest tipus d’iniciatives es tornen de primera necessitat en un moment en que esdevé essencial revertir la situació mediambiental del municipi així com preveure problemàtiques futures com les relatives a la gestió de l’aigua. Una problemàtica que està ja afectant a altres indrets de Mallorca havent-se de produïr retallades i restriccions en el seu ús.

D’altre banda, com ja hem explicat recentment des de Som Pollença, aquestes despeses i inversions es veuen imbricades amb problemes de tipus competencial i burocràtic.

De quina manera es podrien construir nous dipòsits i filtres a la depuradora o un mollet flotant a la badia? Algunes d’aquestes iniciatives ja fa anys que sonen pels discursos dels nostres representants polítics. I sempre ha aparegut el motiu que aquestes esferes rebassen la competència municipal i impliquen el Consell amb estaments com Costes, Ports IB o ABAQUA.

El romanent banc de l’ajuntament encara és prou elevat per fer inversions en aquest tipus de construccions. D’altre banda, els seus ingressos no arriben a sobrepassar en molt les despeses. Pot emprar-se aquest romanent per fer aquestes noves construccions, o ha de ser el consell qui les impulsi? Pot l’ajuntament arribar a un conveni, a través de fer-li una donació monetària a aquestes altres autoritats competents, per tal d’incentivar que aquestes obres es posin en marxa?

Aquest és un tema administratiu però també de voluntat política que l’ajuntament haurà de tractar de resoldre si vol preveure mals futurs.

Mostra més

Articles relacionats

Back to top button