Municipi

Vacant a cobrir com a “Agent d’ocupació i desenvolupament local”

Una plaça que té l'objectiu que el seu ocupant s'encarregui d'algunes tasques de dinamització de l'economia local

L’Ajuntament obrí ahir un termini per a presentar-se a candidat per a ocupar una plaça com a funcionari interi en qualitat d’Agent d’ocupació i desenvolupament local (AODL).

Els objectius de qui ostenti aquest càrrec han d’estar relacionats amb la difusió i estimulació de crear activitat entre les persones desocupades, les promotores i les emprenedores. Alguns dels punts citats al BOIB són:

 1. Tramitar subvencions i ajudes relacionades amb el departament.
 2. Dissenyar i executar el Pla Estratègic d’Ocupació Local.
 3. Participar en els programes d’ocupació i de formació que posi en marxa el Servei d’Ocupació de les Illes Balears o d’altres organismes i institucions que encaixin en les necessitats del municipi.
 4. Estar en contacte permanent amb altres entitats públiques i privades de serveis empresarials i d’interès per a l’execució del Pla Estratègic.
 5. Difondre i estimular les oportunitats potencials de crear activitat entre les persones desocupades, les promotores i les emprenedores,així com entre les institucions col·laboradores.
 6. Orientar usuaris en perill d’exclusió en matèria d’ocupació i formació.
 7. Elaborar informes i memòries d’avaluació, seguiment i control de la seva actuació a fi de determinar el compliment d’objectius i larevisió de les polítiques locals en matèria de promoció econòmica, ocupació i desenvolupament.
 8. Coordinar i donar suport a altres departaments relacionats.
 9. Tramitar expedients.
 10. Treballar amb els actors del territori, principalment amb les empreses, per facilitar l’ocupació i la millora de la competitivitat.
 11. Dissenyar programes coherents amb les necessitats detectades dirigits a executar polítiques actives d’ocupació, en matèria de formació i foment de l’ocupació.
 12. Dur a terme actuacions de dinamització i promoció econòmica local.
 13. Fomentar l’activitat econòmica, la creació d’ocupació, i la riquesa i millora de la qualitat de vida de la ciutadania.
 14. Altres tasques pròpies de la seva categoria que li puguin ser encomanades.

A aquest enllaç hi trobareu tota la informació publicada al BOIB

Mostra més

Articles relacionats

Back to top button