MunicipiPolítica

Un Ple Ordinari per aprovar els pressuposts que durà més de 4 hores

En una dilatada sessió en que s'aprovaren els pressuposts per al següent exercici, en resumim alguns dels punts més importants

Dijous horabaixa tingué lloc un extens Ple Ordinari a l’Ajuntament de Pollença. Una sessió plena de debat on es guardà la compostura però no hi faltaren les retretes ni la ironia respecte algunes qüestions.

Més de quatre hores de sessió en la que es tractaren temes relatius a la modificació del crèdit del present exercici per adaptar el crèdit al les despeses del present any, ampliant aquest crèdit amb el romanent de tresoreria. L’aprovació de la modificació de les taxes sobre els IBIS mitjançant les quals es pretén ampliar aquest crèdit per als pressuposts de l’any que vé i l’aprovació dels mateixos. Qüestions relatives a la concessió de l’ús del pavelló cobert de l’IES Clara Hammerl a la Conselleria, aprovació de concessió de la creu del mèrit Policial i diplomes de jubilacions a membres del cos de Policia o l’aprovació o desestimació de la moció presentada pel grup municipal Tots – El Pi per a l’ aprovació d’un procediment extraordinari per posar en ordenació les edificacions en situació de fora d’ordenació.

Respecte la modificació del crèdit del present exercici

En aquest sentit, l’actual equip de Govern defensà la seva modificació de crèdit al·legant que hi hagué un descontrol pressupostari dut a terme per l’anterior Govern. En aquest sentit, el govern de coalició entre Més i PSOE atribuí que hagi hagut d’emprar diners extra als pressupostats deguts a l’excessiva despesa de l’anterior equip en temes com festes (havent deixat poc diners a l’actual govern per a pagar festes com les de La Patrona o el Moll) i havent deixat factures encara impagades.

Els pressuposts per al següent exercici i la pujada de taxes

En quant als pressupostos projectats per a l’any que ve, el debat ja estava servit des del coneixement d’aquesta previsió fa ja uns dies.

Així, els partits de la oposició, sobretot PP i TOTS-El Pi, titllaren de persecució a, sobretot, el sector hosteler aquesta pujada d’impostos. El senyor Alonso remarcà que en una conjuntura com l’actual, en la qual la crisi energètica i la inflació han fet encarir molt els productes, és una injustícia pujar els imposts.

La defensa en aquest punt per part de l’equip de Govern gira en torn a que es tracta d’un impost progressiu que afecta sols a un 10% del total d’edificis, degut a que l’impost es regirà pel valor cadastral. A aquesta defensa, hi contestà Tomeu Cifre Ochogavía que seria més lògic que els impostos es regiren per unitats de negoci i no per valor catastral.

Per part d’UMP, el senyor Nevado demanà si no s’hagués pogut buscar una major recaptació d’una altre manera que no fos pujant les taxes. No osbtant, la resposta del Govern és que no es poden retallar més despeses en molts d’àmbits sinó que han d’augmentar-se, degut a que hi ha serveis mínims que el poble reclama i no té coberts: com la neteja o el clavagueram.

TOTS- EL Pi lamenta que no s’hagi aprovat la seva moció

L’agrupació polítca El Pi presentà una proposta urbanística a nivell de tota Mallorca aquí a Pollença de la mà de TOTS per Pollença.

Aquesta proposta representava, segons aquest partit, un pas endavant en la solució dels problemes d’habitatge de l’illa. La moció consistia en que, si bé algunes construccions s’havien realitzaten el seu moment sense llicència o es trobaven, respecte a la llei actual, fora d’ordenació per haver-se’n construït amb anterioritat a l’actual llei, a dia d’avui no requereixen l’adopció de mesures que impliquin la seva demolició, la llei tampoc permet que es duguin a terme actuacions de reforma.

es troben en una situació de vulnerabilitat, ja que no es permet cap tipus d’obra, ni tan sols de manteniment, reforma o millora

Nota de Premsa de TOTS-El Pi

Així, s’impedeix que aquestes edificacions puguin evitar desperfectes i puguin, conseqüentment, constituïr un immoble habitable, amb les presents deficiències d’habitatge que es presenten actualment.

La proposta de TOTS-El Pi contenia els següents dos punts:

  • Introduir un canvi legislatiu per establir un procediment extraordinari que permeti als propietaris regularitzar les edificacions en situació de fora d’ordenació, sempre que hagi prescrit l’acció de restauració de la legalitat urbanística.
  • Fomentar un canvi legislatiu que possibiliti als habitatges destinats a l’oferta turística dur a terme obres de modernització i reforma per millorar la qualitat i la sostenibilitat.

Els Populars de Pollença, en veu de David Alonso, es mostraren favorables a la moció i hi votaren en contra.

L’equip de Govern mantingué la seva opinió al respecte al·legant que es requeria un estudi previ de la situació a Pollença. I mantingué que aquesta moció podria reprsentar una “amnistia generalitzada que no té justificació” i que tenia un “efecte crida a la infracció” degut a que cridava a que es pugueren cometre il·legalitats que al dia de demà serien convertides en legals, en paraules de Joana Aina Campomar. En definitiva, l’equip de Govern en general pensa que aquest primer punt pot generar greuges comparatius respecte de qui al seu moment no infringí la llei i qui sí ho va fer.

Per part del batle socialista Martí March, es mostrà en contra del primer punt de la moció, no així tant del segon, del qual digué que “que es un tema del qual es podria parlar amb tranquilitat i veure l’impacte”, però que volia veure primer quina era la llei que presentava el nou govern balear.

Per part de TOTS- EL Pi, manifesten en un comunicat a la prensa que:

Malauradament, l’equip de govern de Pollença, format per PSIB-PSOE i MES per Pollença que compta amb majoria absoluta, no ha tengut conciencia de l’importancia d’aquesta moció per a moltes famílies de Pollença, votant en contra i impedint que es dugui endevant. Consideram que aquest govern progressista no s’ha posat dins la pell de les persones i famílies afectades per la situació que no podran mantenir en condicions el seu patrimoni, ja que aquest tipus d’edificacions no permeten executar obres de manteniment ni de millora a risc que si els seus propietaris les realitzen, poden caure en il·legalitats i enfrontar-se a sancions.

Nota de Premsa de TOTS-El Pi

Bones notícies per la Cala de Sant Vicenç

D’altre banda, a l’apartat de precs i preguntes, es parlà sobre les actuacions previstes a la Cala Sant Vicenç.

La pregunta de TOTS-EL Pi: Tenen previst realitzar inversions per millorar les infraestructures, els espais i l’embelliment a la Cala Sant Vicenç? Quines accions tenen pensat dur a terme en aquest aspecte? En cas afirmatiu, ens podrien donar una previsió de quan podrien iniciar-se les actuacions?

Fou resposta per Antoni Cànaves, delegat de la Cala Sant Vicenç. En aquest sentit, el regidor socialista explicà que es durien a terme actuacions respecte l’esbaldrec ocorregut el passat agost al mirador d’entre El Marassar i Cala Molins, es durà a terme un projecte d’embelliment a Cala Barques, projecte del qual ja es troba gairebé enllestit. I a Cala Molins es projecta fer una Plaça i una Zona d’embelliment i zones verdes. També s’hi té pendent de situar-hi una parada d’autobús amb la construcció d’una nova marquesina per a protegir els viatgers del sol durant l’espera.

L’Ajuntament anuncia que rebrà una sèrie de vials i zones verdes a la Cala Sant Vicenç aquesta setmana que ve, on es duràn a terme aquests projectes d’embelliment. També, gràcies als fons Next Generation, es té pensat ubicar una oficina de turisme a la mateixa Cala Molins. Així mateix es preveu, o té la voluntat, de dur a terme una inversió continuada en els pròxims anys (que hauria d’anar més enllà d’aquesta legislatura) per a millorar l’estat d’una Cala de Sant Vicenç que es troba a dia d’avui lluny de les seves necessitats.

Mostra més

Articles relacionats

Back to top button