Política

Una jornada política frenètica marcada per dos plenaris

Dimecres es varen celebrar dues sessions plenàries extraordinàries, fet poc habitual

Una jornada política frenètica és la que s’ha viscut aquest dimecres a l’Ajuntament de Pollença. Dues sessions plenàries extraordinàries. Una demanada per Junts Avançam. L’altre, a petició del batle del municipi Tomeu Cifre i el seu equip de govern. El més destacat és que finalment es proposarà Can Bach a l’Ibsalut perquè s’hi construeixi el PAC, però no ha estat l’únic que s’ha portat a debat.

Primera sessió plenària, què s’ha aprovat?

Pagament de despeses pendents

Per començar, explicar que es va aprovar el pagament d’unes factures pendents. El que ha cridat l’atenció és que hi ha un deute del 2017. Aquest és el transport dels alumnes de l’escola d’Eu Moll fins al Museu de Pollença per assistir a una activitat.. Les factures responen una “quantia minsa”, segons ha afirmat Tomeu Cifre.

Adhesió a la FELIB i a la Mancomunitat de Tramuntana

L’Ajuntament de Pollença s’adherirà a dues entitats externes a l’Ajuntament. Una és la Mancomunitat de Tramuntana i l’altra la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB). L’adhesió a la segona agilitzarà i facilitarà la contractació d’obres, serveis i subministraments d’acord amb les condicions interposades per la centraleta de contractacions. Tal com van explicar des de l’equip de govern, agilitzaria la contractació d’una empresa elèctrica, fet que resulta difícil a ara per la gran quantitat de despesa energètica que té el poble.

Ordenança reguladora dels preus públics per utilitzar l’arxiu fotogràfic Bestard Cerdà

L’Ajuntament de Pollença va incorporar l’arxiu fotogràfic Bestard Cerdà al municipi. Ahir es va aprovar una ordenança que regularà el preu a pagar per utilitzar les imatges. Ara bé, l’ordenança contemplarà els diferents usos que se’n pugui fer i adaptarà la tarifa a cada finalitat.

Una escoleta pública d’educació infantil de 0 a 3 anys

Durant aquesta jornada política frenètica, també es va decidir que es crearà una escoleta pública d’educació infantil de 0 a 3 anys a Pollença. La proposta va ser feta per Junts Avançam a la sessció plenària ordinària del mes de setembre. Ahir es va aprovar per unanimitat, ja que “hi ha una demanda creixent per la manca d´oferta de places al municipi”, explica el partit que es troba a l’oposició en una nota de premsa. És una aposta segura, basta recordar l’exemple de l’escola La Gola del Moll.

Pollença declara l’emergència climàtica

“L’Ajuntament de Pollença reconeix que el planeta, així com els éssers vius i els ecosistemes, es troben en greu perill”, anunciava Marina Llobera mentre presentava la proposta. El ple va aprovar l’emergència climàtica, el que suposa assumir compromisos reals i eficients per reduir l’emissió de gasos d’efecte hivernacle al municipi.

I a la segona sessió?

La intensitat política va anar dismimuint al llarg de les hores. La segona sessió plenària no va ser tan densa com la primera. L’ordre del dia ja ho avançava. Només hi havia dos punts a l’ordre del dia: la rarificació del pla d’oci municipal i l’aprovació d’un protocol d’assetjament per raó de sexe. Les dues mocions van ser aprovades per unanimitat.

Mostra més

Articles relacionats

Back to top button