MunicipiPolíticaPollença

S’aproven la modificació definitiva de l’Ordenança de l’IBI, un conveni amb AFAMA i les bases per les subvencions a les associacions de caire social

Ahir dimecres 27 de desembre al Ple Extraordinari de l’Ajuntament de Pollença s’acordaren noves resolucions. D’entre aquestes, destaquen les següents:

Primer, es va aprovar definitivament la modificació puntual de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre béns immobles (IBI), per als tipus diferenciats d’urbana, exclosos els residencials, i la modificació del tipus de rústica. Per tal de contractar de manera correcta els serveis municipals i incrementar la seva qualitat, i poder dur a terme les licitacions d’aquells contractes que hagin caducat.

Aquesta s’aplicarà progressivament i no afectarà als edificis de particulars per a usos residencials. A la mateixa ordenança es modifica el tipus de la contribució rústica en un 10%, el qual passa d’un 0.63% a un 0.69%.

Segon, s’aprova la cessió gratuïta a AFAMA del bé immoble del carrer de Sant Domingo, destinat per un període de 10 anys a servir de Centre de dia, estimulació i oficines de l’entitat.

Tercer, s’aproven les bases reguladores per a concedir subvencions a les associacions de caire social (any 2023). L’import total que es destinarà serà de 80.000€, dirigit a les associacions de caire social sense ànim de lucre que estan inscrites al registre municipal de l’Ajuntament de Pollença.

Mostra més

Articles relacionats

Back to top button