Eu MollPolítica

TOTS-EL Pi presenta una moció respecte al C/Formentor

La coalició política TOTS-EL Pi presenta al ple una moció per tal d’elevar la pressió sobre el govern i aquest reverteixi els canvis duts a terme al Carrer Formentor.

En base a la polèmica i les nombroses crítiques de veïns i empresaris de la zona, es presenta en el pla polític una contra-mesura a les decisions preses respecte a la delegació del Moll.

La nota de premsa de la coalició exposa el següent:

Moció presentada per el grup TOTS – EL PI de l’Ajuntament de Pollença, d’acord amb el que preveu el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats socials, desitgen elevar al Ple de la Corporació Municipal la següent Moció:

Per instar al Govern local de Pollença a rectificar la decisió presa sobre el canvi de sentit de la carretera de Formentor al Port de Pollença i restaurar la direcció pròpia d’aquesta via. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS


El passat 5 de març es va iniciar el canvi de circulació de la carretera de Formentor, una decisió presa unilateralment i sense cap classe de consens ciutadà ni transparència, que actualment s’ha convertit en un focus de malestar entre veïns, usuaris de la via i comerços i negocis afectats, amb una premissa de revisió en plena temporada turística.

El consistori, en cap moment, ha tingut en compte els problemes que podria ocasionar aquesta decisió política, presa sense rigor tècnic per part d’experts en la matèria. En temes de mobilitat, s’ha convertit en una intensificació del perill. La sobrecirculació de l’avinguda Juan XXIII ha provocat que aquesta via, ja de per si amb una extensa problemàtica, s’intensifiqués i es congestionés, complicant encara més la mobilitat i la fluïdesa del trànsit.

El carrer Roger de Flor està sofrint un augment preocupant del trànsit. Aquest carrer és una de les zones més concorregudes i freqüentades per la ciutadania local, ja que hi ha diversos bars i locals amb terrasses, així com la zona de jocs més important, ubicada a la plaça Miquel Capllonch. La desviació del trànsit, tant de quatre rodes com de dues (principalment ciclistes), ha incrementat la perillositat de la zona, la qual cosa podria repercutir en un increment dels accidents o atropellaments.

Cal destacar també la perillosa circulació dels ciclistes quan entren al Port de Pollença per la via principal, ja que molts són visitants ocasionals i desconeixen que hi ha entrades perifèriques. En arribar al final de la via i trobar-se amb un senyal de prohibició per no tornar a sortir del nucli, decideixen circular cap a Formentor en direcció contrària.

Aquests no són els únics inconvenients en matèria de mobilitat. L’augment de la velocitat per part dels vehicles que circulen pel carrer Formentor entre el carrer Ecònom Torres i l’avinguda Juan XXIII representa un perill considerable per als vianants. El canvi de sentit ha forçat els proveïdors a haver d’estacionar en zones prohibides, complicant la seva tasca i creant problemes de seguretat viària. Aquesta mesura també ha provocat que taxis i autocars hagin de descarregar els seus passatgers pel costat on circulen la resta de vehicles i no de cara a la voravia, posant en perill els usuaris.

Per altra banda, els negocis afectats han exposat que estan sofrint pèrdues econòmiques i disminució de la facturació a conseqüència d’aquest canvi de circulació.

L’equip de govern és plenament responsable de les desgràcies derivades d’aquesta decisió presa sense transparència ni democràcia, que està afectant greument la vida quotidiana dels residents, els usuaris de la via i el comerç local del Port de Pollença.

Per aquests motius, es proposa al plenari de la Corporació l’adopció dels següents:

ACORDS

1. Que l’Equip de Govern rectifiqui la decisió presa, reverteixi el canvi de sentit i restableixi la via en el seu sentit original, responent així a les reivindicacions dels afectats.

Tots-El pi
Mostra més

Articles relacionats

Back to top button