FormentorMunicipi

Manifestació per mar a Formentor

La manifestació marítima convocada ahir a Formentor sortí com s’esperava. No ocorregué cap incident tot i el gran número de vaixells congregats; 60. Tot i haver-hi una mica de mala mar, a les 12 arrancaren cap a Formentor per fer-hi una sorollosa volta a la badia. Amb els claxons i pancartes reivindicatives.

Finalment, llegiren allà mateix el següent manifest:

És un manifest que parteix d’una reunió espontània entre companys navegants per la disconformitat de la gestió actual del camp de boies com a limitació a l’accés a la badia de Formentor únicament als mesos d’estiu.

La badia és un espai natural i emblemàtic, amb una gran bellesa i un valor ecològic. Privatitzar-lo significa limitar l’accés i el poder gaudi d’aquest lloc a només unes quantes persones, negant a la majoria la possibilitat de gaudir de la seva bellesa i beneficis.

La badia de Formentor és un recurs natural que cal protegir i conservar per a les generacions futures. En lloc de privatitzar-lo, és important promoure’n la preservació i l’accés públic. És responsabilitat de les autoritats garantir-ne la protecció i fomentar un turisme sostenible que no perjudiqui la seva integritat i bellesa, tot això sense eliminar les llibertats individuals ni impedir els drets fonamentals de cadascun de nosaltres de llibertat de moviment.

Formentor no és el nou parc temàtic de l’administració, on si un no paga no hi pot  entrar, en els mesos d’estiu, quan hi ha més demanda per anar a Formentor.

a) Lliure fondeig sobre l’arena.

Aquesta pràctica és comuna entre els navegants, i, de manera pertinent, no fa malbé al medi ambient. Reivindiquem que s’elimini el sistema recaptatori per fondejar sobre l’arena, que és una pràctica comuna i lliure a la resta del mar Balear.

b) Lliure navegació dins la badia de Formentor

La lliure navegació també és rellevant per a activitats com la pesca, la investigació científica, el turisme i la seguretat marítima, entre d’altres. I no s’ha de prohibir, sempre que no es vegi afectada la seguretat cap a banyistes i altres embarcacions. 

c) No a la privatització d’espais públics.

En privatitzar aquests espais, se’n restringeix l’accés i l’ús a una part de la població, la qual cosa genera exclusió social i augmenta les desigualtats.

Les conseqüències de la privatització de Formentor es la seva mercantilització, transformant-lo en un paratge natural lucratiu, cosa que va en contra de l’interès general de la societat.

Els espais públics són importants per a la convivència i el benestar de la comunitat, ja que són llocs de trobada, recreació i participació ciutadana. Privatitzar-los limita el dret de les persones a gaudir d´aquests espais i redueix les oportunitats d´interacció social.

És important protegir i preservar Formentor i la seva Badia com a espai públic, accessibles per a totes les persones, sense importar-ne el nivell socioeconòmic. Ha de ser gestionats de manera adequada per les autoritats públiques, per tal de garantir-ne el manteniment i promoure’n l’ús inclusiu i democràtic, sempre preservant-ne el medi.

d) Gratuïtat per a les embarcacions de la badia de Pollença

Que es recuperin les boies de residents gratuïtes i tarifes especials i populars per als usuaris freqüents, que aquesta no tinguin una finalitat recaptatòria a preus de mercat com si fos un port.

e) Defensa del camp de boies en la mesura que sigui per a la protecció del medi i no per limitar l’accés a la Badia de Formentor.

Si l’objecte és la protecció de la posidònia, únicament s’ha de limitar a aquesta finalitat sense que això sigui una excusa per situar boies a tota la badia de Formentor, fins i tot sobre l’arena, i amb això limitar qualsevol accés a la badia, a no ser que un pagui la corresponent boia.

f) Defensa dels drets fonamentals de llibertat de moviment dins les aigües territorials i interiors.

És important recordar que el dret a la llibertat de moviment està consagrat en nombrosos instruments internacionals de drets humans, com ara la Declaració Universal de Drets Humans i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics i en la nostra constitució. Aquests instruments estableixen que tota persona té dret a circular lliurement dins del territori del seu propi país, comunitat i terme municipal i a entrar i sortir lliurament.

Per tot el que s’exposa anteriorment, es demana la llibertat de circulació i ús de la Badia de Formentor com a espai públic

MANIFEST SOBRE LA BAHIA DE FORMENTOR DIA 16 DE JULIOL DE 2023
Mostra més

Articles relacionats

Back to top button