Eu MollMunicipiNatura

Arrels Marines explica els fets i les causes del vaixell enfonsat a la Badia de Pollença

L'associació té previstes al desembre una bicicletada popular reivindicar les rutes escolars segures i el quint fòrum participatiu per debatre diferents problemàtiques que afecten al municipi

El 17 de juny d’aquest mateix any, l’organització sense ànim de lucre Arrels Marines va denunciar a les xarxes socials, l’enfonsament d’un vaixell fondejat al Port de Pollença. Cinc mesos després, el vaixell ha estat tret de la mar. “Ho celebram, perquè és un fet important, però no volem deixar de dir que treure el vaixell era una urgència i hagués estat més fàcil fer-ho de manera imminent”, expressaren davant aquest fet.

Per tal de conèixer millor la problemàtica sorgida arrel d’aquest fet, hem decidit fer-los algunes preguntes:

Arrels Marines ha estat darrera d’aquesta trama des del seu començament. Com ha estat el procediment i com l’heu viscut vosaltres que lluitau per la conservació marina?

El procediment d’ençà que es va enfonsar el vaixell fins ara que s’ha tret, ha estat molt llarg i dificultós. Nosaltres ens hem dedicat a denunciar i exigir pressió a les administracions, i això genera frustració. Tenim la sensació de que es podria haver fet molt abans i s’haguessin evitat impactes, que n’hi va haver, ja que unes setmanes després de l’enfonsament es va posar una malla de contenció per evitar vessaments de gasoils, olis… però aquesta es va rompre. No sabem fins a quin punt hi ha hagut una descontaminació exhaustiva del vaixell i, per tant, l’enfonsament ha tengut impactes.

Per nosaltres, veure dia rere dia que durant cinc mesos el vaixell seguia allà, amb el que ens importa el sac interior de la Badia i els objectius que tenim de conservació, evidentment ens generava molta angoixa. A més, va haver-hi manca de coordinació de les diferents administracions. Per treure el vaixell es varen haver de coordinar, però s’ha de recordar que hi ha hagut cinc mesos previs perquè aquest dia hagi pogut arribar. Pensam que si realment hi hagués una coordinació més eficient i propera entre aquestes administracions, i una voluntat real de solucionar els problemes, i la urgència de millorar l’estat de la badia així com nosaltres ho veiem, s’hagués fet abans.

Quina és la urgència de treure aquestes embarcacions abandonades i els efectes que es poden produir?

Els efectes d’aquestes embarcacions abandonades són molts. Per començar hi ha la part ambiental de l’impacte que té tenir el vaixell allà, ja sigui pels vessaments d’olis, gasoils, aigües de sentina… Són formes diferents de contaminació de l’aigua que es troben a la zona, la qual ja està prou degradada. Però també és un tema d’imatge, evidentment tenir un vaixell enfonsat, a nivell d’imatge i de cura de l’espai no és agradable. Es suma el tema de seguretat per la navegació, ja que és una zona propera al port i és perillós. Per últim, hi ha un altre aspecte que no el tenim en compte: l’econòmic. No tenim la xifra exacta, però s’han de contar cents de mil d’euros per la tasca que es va fer de treure’l. Perquè aquest s’ha tret, però n’hi hi ha molts més en condicions similars; i si tenim en compte el cost que ha dut treure aquest vaixell, que s’ha fet amb fons públics, significa que tots aquests fondejos il·legals que beneficien a una minoria, ens està costant una gran quantitat de doblers a la majoria.

Es varen fer algunes propostes a l’Ajuntament per preservar l’ecosistema marí del Port de Pollença, és així? S’estan complint o es té previsió de dur a terme alguna d’aquestes accions?

Efectivament, vàrem fer una sèrie de propostes a l’Ajuntament per preservar l’ecosistema marí del Port de Pollença, però sabent que l’ajuntament no és qui té les competències en la costa marina. Allà hi ha competències de Ports, de Costes, moltes competències que no són de l’ajuntament. Les propostes que férem, sense entrar en detall, anaren encaminades a desenvolupar un paper més proactiu a l’hora de mobilitzar a les administracions que sí que tenen les competències, fer totes les accions pertinents per exigir a aquestes que es mobilitzin i que arreglin el tema que tenim davant ca nostra.

Per posar un exemple, hi ha un pla de ports sobre un camp de fondejos de boies ecològiques que, evidentment, no depèn de l’ajuntament. Però el que hauria de fer és pressionar als organismes pertinents perquè s’implementi, ja que permetria solucionar un tema dels fondejos il·legals i l’impacte que tenen. De fet, ara amb el canvi que hi ha hagut amb el govern autonòmic, es preveu que la possible implantació d’aquestes boies ecològiques tardarà molt més, perquè es vol tornar a revisar el pla que es va fer, modificar la capacitat real que consideren que hi ha d’haver d’embarcacions, etcètera. No depèn de l’ajuntament directament.

Ara parlant directament d’Arrels Marines, quines necessitats actuals plantejau i quins projectes pensau que sén més necessaris i requereixes de major urgència?

Des d’Arrels Marines creim que hi ha diversos projectes que són molt necessaris i requereixen urgència, un d’ells i segurament el més important és el tema del vessaments que encara tenim al sac interior del Port de Pollença. Aquests esdevenen de la xarxa de claveguerams, sobretot, i en ocasions de fortes plogudes. Aquest és un dels grans problemes que sabem que a nivell econòmic és elevadíssim, de fet s’ha redactat un avantprojecte per aconseguir finançament, que està en mans de l’ajuntament i sabem que la partida pressupostària del 2024 hi ha un import destinat a començar a fer millores en temes de clavegueram. Després, quant a les boies ecològiques, semblava que abans del canvi de govern que es podria implementar, però les notícies que hem tengut és que es tornarà a fer revisions. Nosaltres creim que és molt urgent i segurament tardarà encara a arribar.

Una altre mesura que pensam important és la regulació de navegació entre el que és el Port de Pollença i la punta de l’avançada. Ja ho va dir el darrer estudi de l’IMEDEA que deia que per el poc profund que és la zona, les velocitats elevades de navegació fan que es remoguin tots els sediments, evitant la fotosintesi de les fanerògames marines de la zona i contribuïnt a l’enterboliment de l’aigua. Aquest terme no és necessari només per temes ambientals, sinó per la seguretat dins la zona: de cada vegada tenim més pressió humana, barques sense llicència, paddels, kayaks… sobretot els mesos d’estiu, on cada vegada també és major la presencia turística. Per això, s’hauria de començar a fer una sèrie de regulacions per evitar que hi hagi possibles accidents i que sigui una zona segura.

Finalment, teniu vosaltres activitats programades pròximament?

Tenim bastants activitats, les més importants són la de dia 2 de desembre, la quarta bicicletada popular que es farà als carrers del Port de Pollença per tal de reivindicar les rutes escolars segures. A priori, les bicicletades sembla que no estan relacionades amb la conservació marina, però al final tots els fums que sorgeixen del transport motoritzat afecten als oceans de forma directa. Per tant, hem de tenir una forma més respectuosa de moure’ns pels nostres nuclis urbans, com pot ser anar a peu, amb bicicleta o en transport públic. També formes més respectuoses amb la resta de persones, evitar renous, fums…

L’altre projecte és un dels pilars de l’entitat, que són els fòrums participatius per la gestió del litoral, concretament el Fòrum Talaia Nord, i dia 14 de desembre hi haurà el quint fòrum que està obert absolutament a tothom que hi vulgui participar. És un espai facilitat on d’una forma molt respectuosa i eficient intentam debatre les diferents problemàtiques que tenim sobre com s’estan gestionant el litoral al nostre municipi i proposar, sobretot, solucions per posar fil a l’agulla i començar a fer feina per millorar la gestió.

Mostra més

Articles relacionats

Back to top button