Formentor

L’Ajuntament de Pollença sanciona Immobiliària Formentor

Les obres a l’hotel Formentor han passat per distintes fases. Si bé, com ja explicarem en un article la setmana passada, l’Ajuntament i l’empresa arribaren a un acord per a la reconstrucció de l’hotel a canvi de la cessió per part de l’empresa de certs terrenys a l’Ajuntament (pàrquing, vials i zones verdes).

No obstant, aquest acord no contemplava la demolició de gairebé el 100% de l’hotel, com s’ha arribat a fer. La reforma i ampliació de l’Hotel no contemplava la seva demolició. I pretenia també la conservació de certes parts i característiques de la construcció pel seu valor emblemàtic i històric.

Tot i no comptar amb la pertinent llicència municipal, l’empresa en feu cas omès i esbucà l’edificació, incorrent en una infracció urbanística. Així, mitjançant un decret de batlia signat el passat divendres, l’Ajuntament de Pollença ha obert un expedient sancionador a l’empresa.

La llei d’urbanisme contempla que aquesta sanció oscil·li entre el 50% i el 100% del valor de les obres.

El mes d’octubre de l’any passat, l’Ajuntament ordenà la inmediata suspensió de les obres en excecució, sense perjudici de les mesures sancionadores corresponents per haver realitzat la demolició integral de l’edifici sense llicència municipal. Ara, l’Ajuntament ha iniciat l’expedient sancionador corresponent.

Així, s’imposarà la sanció provisional, que arriba als 293.919,60 euros. Si en un termini de quinze dies els responsables no interposen al·legacions, la resolució d’inici podrà considerar-se proposta de resolució i es farà efectiva la sanció.

Mostra més

Articles relacionats

Back to top button