Municipi

Convocatòria pública per la provisió del càrrec de jutge/ssa de pau substitut/a

Aquestes són les condicions de capacitat i compatibilitat exigibles per optar al càrrec

L’Ajuntament de Pollença ha anunciat la convocatòria pública per a la provisió del càrrec de JUTGE/SSA DE PAU SUBSTITUT/A del municipi. Les condicions de capacitat i compatibilitat exigibles per optar a l’elecció d’aquests càrrecs són les següents:

  • Ser espanyol, major d’edat.
  • No estar incurs en causa d’incompatibilitat.
  • No estar impedit física o psíquicament per a l’exercici de les funcions judicials.
  • No haver estar condemnat per delicte dolós. En cas contrari, aquest impediment cessarà si s’ha obtingut la rehabilitació.
  • No haver estat processat o inculpat per delicte dolós. En cas contrari, aquest impediment cessarà si s’ha obtingut l’absolució o s’hagués dictat l’actuació de sobreseïment.
  • Gaudir del ple exercici dels drets civils.
  • Residir en aquest terme municipal.

Els interessats que reuneixin els esmentats requisits, podran presentar les seves sol·licituds en el Registre General de l’Ajuntament de Pollença durant el termini de quinze dies. El termini acaba dia 20 d’agost (inclòs). Juntament amb la sol·licitud els candidats hauran d’adjuntar un “currículum vitae” on consignaran els detalls més significatius del seu perfil personal, acadèmic i professional.

Mostra més

Articles relacionats

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top button
X