Municipi

Preocupació a Pollença per la manca de transparència en les obres del Cine Capitol

La Plataforma Obres Capitol expressa preocupació per la impossibilitat d'accedir a la documentació vinculada al projecte d'obres sol·licitada a l'Ajuntament de Pollença


La Plataforma Obres Capitol de Pollença expressa preocupació per la manca de transparència de l’Ajuntament en el projecte de renovació del Cine Capitol. Després d’un mes d’espera, no han rebut la documentació sol·licitada.

Això ha generat incertesa i frustració entre els comerciants locals, que veuen crucial que les obres comencin després de l’estiu per mantenir l’estabilitat econòmica durant la temporada turística. La Plataforma reitera la crida a l’Ajuntament per complir amb les regulacions municipals, especialment amb l’Ordenança Municipal de Policia i Bon Govern, que imposa restriccions clares sobre la realització d’obres en zones urbanes. “És imperatiu que es compleixin aquestes disposicions, ja que la llei és la mateixa per a tots, tant per al consistori com per als comerciants”, expressen.

La Plataforma també demana una reunió per discutir l’impacte de les obres i obtenir accés a la documentació necessària.

Mostra més

Articles relacionats

Back to top button