EntrevistesMES -ESQUERRAMunicipiPolíticaTots per PollençaUnides PodemVídeo

El batle i l’oposició valoren el plenari extraordinari d’ahir

Junts Avançam i Podem ens consten el seu punt de vista de la reunió

Aquest dijous va haver un plenari extraordinari a l’Ajuntament. Per això, Tomeu Cifre, el batle i l’oposició ens expliquen com va anar. Els punts que es varen tractar foren els següents:

  1. Expedient 4393/2020. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de la resolució dels recursos de reposició interposats contra l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple en sessió ordinària de dia 24.07.2020, d’aprovació definitiva de la desafectació d’un tram del camí núm. 77 Camí Vell de Bòquer del catàleg de camins del terme municipal.
  1. Expedient 4147/2020. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de la resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de l’estudi de detall de l’ampliació pretesa a l’habitatge situat a la carretera de Formentor del Port de Pollença
  2. Expedient 3682/2020. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de la inadmissió a tràmit del recurs de reposició presentat contra l’acord de designació del jutge de pau titular del municipi de Pollença
  1. Expedient 24/2021. Dictamen per a l’aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de crèdit extraordinari finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses generals
  2. Expedient 4100/2020. Resolució d’al·legacions i aprovació, si procedeix, de la nova documentació gràfica i escrita modificada relativa a la modificació puntual del PGOU local per a la seva adaptació a la desclassificació del sector urbanitzable no programat (SUNP)-1 Pollença-Torrent de Sant Jordi, en què se situa el bé immoble
    catalogat de la Fàbrica de Can Morató, prèvia ratificació de la seva inclussió a l’ordre del dia.
  3. Precs i preguntes de l’anterior sessió pendents de resposta

Hem parlat amb l’oposició perquè ens explicassin el seu punt de vista i la seva valoració sobre el plenari extraordinari. Miquel Àngel March, el portaveu de Junts Avançam, que ens explica que alguns “projectes de l’equip de Govern comencen a penjar” i altres punts forts es tractaren ahir. A continuació, podeu escoltar-lo.

Per altra banda, des de Podem Pollença, Michael L. Muller també ens ha explicat com va anar:

Mostra més

Articles relacionats

Back to top button