Municipi

Iniciam temporada de perill per ciclistes a les carreteres

Les normes de circulació viària que els ciclistes acostumen a desobeir

L’arribada del bon temps suposa també haver de donar la benvinguda als ciclistes a les carreteres de Mallorca. Aquests, que gaudeixen del bon temps per fer esport, no acostumen a tenir present algunes de les normes de circulació que els pertoca i posen en perill la seva seguretat viària i la de la resta de vehicles.

A la carretera, les normes de seguretat bàsiques que han de seguir són clares i es troben ben expressades per la DGT. Queda completament prohibit utilitzar telèfons mòbils, auriculars o qualsevol altre dispositiu electrònic, suposant fins a 200 € de multa. La circulació s’ha de realitzar pel carril habilitat per a bicicletes o pel voral; en cas que aquest no sigui transitable, han d’anar el més a la dreta possible. Ocupar la calçada en casos en què és possible el voral suposa 200 € de multa.

A més, la circulació s’ha de dur a terme en fila de dos a carretera, a excepció dels trams corbats o amb poca visibilitat, als quals s’han de col·locar en filera d’un amb un. L’incompliment d’aquesta norma té una sanció de 100 €. No obstant això, si s’agrupen (de manera ordenada), tenen preferència enfront dels altres vehicles. Però aquest avantatge no implica passar-se els passos de vianants. Creuar un pas de zebra quan hi ha persones que esperen o intenten iniciar-se a fer-ho, implica també una multa de 200 €.

Per altra banda, és obligatori l’ús de casc, reflectors i tenen l’obligació de dur a terme les senyalitzacions oportunes per a qualsevol moviment que hagin de realitzar. Així com encendre les llums en trajectes nocturns. Un conjunt de normes que escases vegades es duen a terme i que, en ocasions, ni tan sols es coneixen, causant així incidents i inseguretat per a tots.

Mostra més

Articles relacionats

Back to top button