MunicipiNatura

Delimitacions a la zona humida de La Gola

Es plantejen objectius per la conservació de la biodiversitat de les zones humides

Aquests dijous, es va celebrar el Dia mundial de les zones humides. L’objectiu a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic suposa noves mesures de conservació. A Balears, el Pla estratègic de zones humides 2030, implica, entre altres, incloure els aiguamolls de l’arxipèlag a l’Inventari Espanyol de Zones Humides, “un document que recull informació sobre el número, extensió i estat de conservació d’aquests”.

La Conselleria de Medi Ambient i Territori aplicarà mesures imprescindibles per preservar la diversitat biològica de les zones humides de l’arxipèlag. Una d’aquestes, l’espai de La Gola al Port de Pollença. Altres mesures a l’illa són la restauració de la zona humida de l’Estany des Pont o l’optimització de l’entrada d’aigua a s’Albufera d’Alcúdia.

Finalment, “s’ha posat en valor l’elaboració de la Primera estratègia balear de zones humides, un instrument que contribueix a preservar-les i a garantir el manteniment dels hàbitats i espècies que les sustenten”.

Mostra més

Articles relacionats

Back to top button