MunicipiOpinió

Drets del Consumidor, responsabilitat i sostenibilitat

La diferència està amb comprar compulsivament o conscientment

El Consell de les Nacions Unides és l’encarregat d’establir els drets que tots els ciutadans del món tenen com a consumidors. Aquesta és una llei recollida també a la Constitució espanyola i que dictamina els següents punts importants i que poden ser reclamants en cas de no complir-se:

  • Totes les persones tenen el dret a triar.
  • Rebre educació per a així poder realitzar eleccions correctes de béns i serveis.
  • Dret a l’adquisició de productes i serveis competitius.
  • El dret legítim a satisfer totes les seves necessitats bàsiques.
  • El dret d’estar informat sobretot el que esdevé en el món.
  • El dret a ser compensat.
  • El dret a ser escoltat.
  • El dret de viure i gaudir d’un medi ambient més saludable i sustentable.
  • El dret a la seguretat.

Però també és necessari que, com a consumidor/es, ens plantegem algunes qüestions abans de fer qualsevol compra, ja que és la nostra responsabilitat ser exigent a l’hora d’adquirir quelcom. Cal plantejar-se si és necessari l’adquisició del producte; els diners que es necessiten per la inversió; quins han estat els mètodes i materials usats per a la seva fabricació i emmagatzematge; si es podria aconseguir el mateix producte, sense necessitat de comprar un nou; finalment, si és un producte pensat per a cuidar i protegir el medi ambient.

Per què és tan important el consum sostenible?

Avui en dia és sent constantment parlar de la sostenibilitat del planeta, un fet realment important per a la seva conservació. Per això, és necessari un consum responsable, que no vagi en detriment del medi ambient i on es pugui continuar tenint una millor qualitat de vida.

Cobrir les nostres necessitats bàsiques implica comprar, però la diferència està amb comprar compulsivament o conscientment. Hem de saber on i quan és necessari adquirir aliments, vestimentes, educació, salut i altres beneficis, per fer un ús racional dels recursos naturals.

Les xifres establertes per l’ONU calculen que tan sols un 20% de la població consumeix un 80% dels recursos que hi ha en tot el planeta. Per aquest motiu, és crucial i urgent un canvi de consciència social, si volem gaudir a llarg termini un desenvolupament, econòmic, social i ambiental sostenible.

Mostra més

Articles relacionats

Back to top button