MunicipiPolíticaUnides Podem

El Ple aprova fer un espai públic de coworking a Pollença

Es va aprovar per unanimitat la Moció per al futur espai municipal de coworking al polígon de Pollença presentada per Unides Podem

A l’anterior sessió plenària es va aprovar per unanimitat la Moció per al futur espai municipal de coworking al polígon de Pollença presentada per Unides Podem. Estan convençuts de la importància de diversificar l’economia i facilitar-hi l’accés a noves empreses.

Aquest espai es podria situar al polígon, adquirint o obtenint sòl fruit de l’execució del sector urbanitzable programat (UP) 4-B, per després tenir un espai de gestió pública. Expliquen que els espais s’atorgarien a les empreses via procediment d’adjudicació respectant els principis contractuals bàsics i s’afavoriria a les empreses amb caràcter tecnològic, informàtic i relacionades amb les energies renovables.

Aquesta és la moció

“Paral·lelament, es va aprovar al Ple ordinari de juliol la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) local per a la classificació com a sòl urbanitzable directament ordenat (SUDO) del sector urbanitzable programat (UP) 4-B. En concordança amb el que defensem i el que va aprovar el Plenari, hem presentat al·legacions a aquesta aprovació inicial per fer possible la moció abans explicada. Per tant, havent estudiat la documentació i tenint en compte tota la informació i acords de la Moció per al futur espai municipal de coworking al polígon de Pollença que vàrem presentar i s’aprovà per unanimitat al Ple ordinari de setembre, demanem que s’incorpori a la modificació les determinacions legals necessàries perquè es pugui desenvolupar dins l’equipament públic de cessió l’ús administratiu-institucional, que permeti instal·lar una oficina de gestió d’alguna Àrea de l’Ajuntament (urbanisme, per exemple) així com el tant esperat espai de coworking. Un espai perquè empreses privades hi desenvolupin la seva activitat administrativa i operativa (sense que això suposi cap tipus d’activitat de manipulació d’objectes, construcció, ús industrial, etc.).

En concret, les 3 al·legacions són les següents:

  • Incorporar a la norma 143. Norma de planejament del sector UP-4 (Polígon Industrial) tota la informació necessària perquè, en base a l’article 60.3 del RLOUSM i norma 38 del PGOU, l’ús administratiu-institucional estigui inclòs dins dels 2.492,1 m2 que corresponen a la dotació mínima d’equipaments de cessió pública establerta en l’article 93.1.b del RLOUM.
  • Modificar la fitxa urbanística (apartat 9) i usos admesos (apartat 10) per incorporar-hi l’ús administratiu-institucional i dotar l’ús “administratiu” d’espai suficient per desenvolupar-hi les tasques pròpies d’un espai Municipal i espai de coworking (entre 300 i 1.000 m2).
  • Que es repensi, alhora que sí s’incorpora com a equipament públic de cessió l’equipament administratiu-institucional, la viabilitat de mantenir com un dels equipaments a desenvolupar els de cultural (ús soci-cultural) a un espai com és el Polígon.”
Mostra més

Articles relacionats

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top button
X