Eu MollMunicipi

El batle fa una aclaració sobre l’incompliment de la qualitat de les aigües de bany de la Platja d’Albercuix

Junts Avançam insisteix en la necessitat de posar tots els esforços per a trobar una solució als abocaments

Junts Avançam ha emès avui un comunicat on explica que el passat dimarts, 5 d’octubre, la Conselleria de Medi Ambient i Territori feu un requeriment a l’Ajuntament després d’haver rebut 3 mostres de la Platja d’Albercuix, realitzades el 29 de setembre per la Conselleria de Salut, les quals sobrepassaven els nivells d’e-colis permesos.

Davant aquesta situació, el grup polític explica que “el requeriment que el Govern va fer va ser el de procedir a no recomanar el bany de forma temporal en aquella zona”, adjuntant també una sèrie d’imatges, que es poden observar a continuació, de quatre canalitzacions molt pròximes a la zona de recollida del mostreig, que aboquen aigua de la xarxa municipal al mar.

El grup municipal exposa que “just ha fet un any que l’Ajuntament aprovà la moció de Junts Avançam per fer un pla de sanejament integral de la xarxa de clavegueram al Moll i encara no han iniciat cap actuació”.

Insistim en la necessitat de posar tots els esforços a posar solució a aquests abocaments i confiem en que, a falta de 8 mesos de que Andrés Nevado assumeixi la batlia acordada en el pacte de govern, sigui una prioritat real i ens posem a disposició, com sempre, de treballar amb les administracions per posar fi al deteriorament de la badia.

Junsts Avançam

Tomeu Cifre: “la causa més probable d’aquest episodi d’alts valors d’e-coli és l’abocament d’aigües pluvials provinents de l’escorrentia superficial del carrer”

El batle de Pollença, Tomeu Cifre, davant això ha emès una nota aclarint la situació.

Per una part, explica que dia 29 de setembre la Conselleria de Salut i Consum va prendre mostres de les aigües del Port de Pollença, observant dia 30 d’octubre, un cop havent obtingut els resultats, que tenien uns valors anormals provisionals i que, en el moment de prendre les mostres, s’havia observat un abocament pròxim a la zona de presa de mostres.

Per altra part, informa que el mateix dia 30 es va procedir a fer una segona analítica tan prest com se’ls informà dels valors anteriors, així com informar als usuaris de la no recomanació del bany i un canvi a bandera groga. A més, els Serveis Tècnics encarregats del Servei Municipal de clavegueram van fer una investigació i recerca de l’abocament assenyalat per la Conselleria, sense observar-hi cap tipus d’anomalia ni abocament d’aigües residuals. Tot i així, si van poder veure com, per la sortida existent de la xarxa d’aigües pluvials del carrer Gregal, s’evacuaven aigües clares, sense cap matèria orgànica ni olor provinent dels soterranis dels edificis propers.

Cap al 5 d’octubre, es reben els resultats de les analítiques de dia 30 de setembre, observant que els peràmetres de la qualitat de les aigües de bany estan dins uns valors aptes tant d’e-coli com d’enterococs. Davant això “s’ha de posat de manifest que el dia que van prendre les mostres al Port de Pollença va fer una ploguda curta però de certa intensitat que va provocar l’escorrentia superficial de les aigües de pluja cap a les xarxes de pluvials de la zona”, argumenta Cifre.

A més, assegura que, segons l’informe del servei de vigilància i socorrisme, “el dia 29 començà amb bandera verda i amb pluja, sense que els socorristes observassin cap abocament ni canvis significatius a l’aigua durant les seves tasques diàries”, a lo qual afegeix que aquestes aigües “normalment porten una càrrega de matèria en suspensió i fecal molt important que es recull i arrossega gran part de la brutícia present a la superfície del carrer abans de la pluja. I aquesta càrrega fecal de les primeres aigües d’escorrentia seria compatible amb els valors assenyalats per la Conselleria de Salut”.

Mostra més

Articles relacionats

Back to top button