MunicipiPollença

Aquestes són les mesures vigents durant la Patrona 2021

El batle, Tomeu Cifre, publica les prescripcions i recordatoris actuals per totes les festes

L’Ajuntament de Pollença publica un BAN amb les normes previstes durant aquests dies de les festes de la Patrona. En aquest, s’explica que s’ha de tenir present la situació d’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19 i declarada per l’OMS, per la qual cosa la nostra Comunitat Autònoma ha dictat unes mesures de prevenció necessàries per fer front a la crisi sanitària. D’altra banda, per motius de seguretat i convivència pública el batle de Pollença, Tomeu Cifre, publica les següents prescripcions i recordatoris vigents durant totes les festes de la Patrona 2021:

  • Els establiments d’entreteniment, bars i restauració NO podran col·locar cap tipus de barra exterior ni dispensar cap tipus de beguda a traves de portes o finestres del local.
  • No és permès l’ús d’envasos de vidre a la via pública o espais públics, ni la venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys.
  • Les paradetes de venda ambulant autoritzades tenen l’obligació de deixar net l’espai que ocupin en la seva activitat de venda i de respectar les normes específiques de seguretat i higiene.
  • Està prohibida la venda ambulant de begudes i/o menjar.
  • No es poden vendre coets, bengales ni cap altre tipus de material pirotècnic.
  • L’horari aplicable als establiments, fixat a l’Ordenança de policia i bon govern, ha estat modificat pel Decret núm. 2021/828 de data 30.7.2021, pel qual s’estableix que els locals i establiments d’entreteniment i restauració del nucli de Pollença hauran de romandre tancats entre les 16.30 i les 19.30 hores del dia 2 d’agost de 2021.
  • Cal recordar especialment les mesures específiques per a la prestació de servei en els establiments d’entreteniment, bars i restauració, entre d’altres l’hora de tancament legalment autoritzada, sense que en cap cas es puguin superar les 1.00 h. No es poden vendre begudes alcohòliques per al consum fora de l’establiment. Excepte en serveis d’autoservei de restaurants, tant la comanda com el servei s’han de fer amb els clients asseguts a taula.
  • El sector d’entreteniment i restauració ha d’aplicar les mesures específiques de prevenció i higiene.

A més, informen que els agents de la Policia Local podran intervenir i retirar cautelarment el gènere, els materials i els mitjans emprats, així com precintar els locals que incompleixin els horaris establerts.

De l’incompliment d’aquestes normes previstes seran responsables tant els autors com els titulars dels establiments, si és el cas, i es considerarà infracció lleu, la qual serà sancionada amb una multa de fins a 750 euros, llevat que el fet constitueixi una infracció més greu.

Serien consideraden infraccions greus:

  • L’organització de reunions, festes o qualsevol altre tipus d’acte esporàdic o eventual, sigui de caràcter privat o obert al públic, en espais públics o privats, en els quals es produeixin aglomeracions que impedeixin o dificultin l’adopció de les mesures sanitàries de prevenció.
  • La participació a reunions, festes o qualsevol altre tipus d’acte esporàdic o eventual, de caràcter privat, en espais privats, en els quals es produeixin aglomeracions que impedeixin o dificultin l’adopció de les mesures sanitàries de prevenció.

A les infraccions greus els correspon una sanció d’entre 3.001 i 60.000 euros.

Mostra més

Articles relacionats

Back to top button