Junts AvançamMunicipiUnides PodemVídeo

Michael Muller: “no volem participar en aquesta forma de fomentar la vella política”

Per la seva part, Junts Avançam fa una introducció sobre la moció que presentarà al plenari d'avui

Avui, 26 de novembre, es celebra el Ple ordinari a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Pollença.

L’ordre del dia fixat, inclou, dins la part resolutiva, els següents punts:

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
 2. Aprovació del Compte General de l’Ajuntament exercici 2019
 3. Resolució de reclamacions i aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’IBI
 4. Resolució de reclamacions i aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’ICIO
 5. Resolució de reclamacions i aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de clavegueram
 6. Resolució de reclamacions i aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida domiciliària i tractament de fems i residus
 7. Resolució de reclamacions i aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora prestació servei matrimonis civils
 8. Resolució de reclamacions i aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’IVTM
 9. Aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits num.5-2020
 10. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crédits núm.34-2020 sota la modalitat crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per Despeses Generals
 11. Acord favorable a la presentació de la candidatura del projecte d’organització veïnal Covid19, Pollença voluntària
 12. Aprovació del Conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears i Ajuntament de Pollença, en matèria d’educació d’adults pel curs 2020-2021
 13. Aprovació de l’exercici de competència distinta de les pròpies i atribuïdes per delegació (article 7.4 LRBRL)
 14. Aprovació inicial de la modificació de l’annex de personal del Pressupost General per a l’exercici 2020
 15. Aprovació de la designació del Jutge de Pau titular
 16. Moció presentada per Unides Podem per adherir-se a la “Xarxa d’Entitats Locals per a desenvolupar els ODS de l’Agenda 2030” de la FEMP
 17. Moció presentada per Junts Avançam per un Pla d’Inversions i Transformació de Pollença
 18. Moció presentada per Alternativa per Pollença per a la millora de l’ajuda alimentària dels serveis socials en l’actual context de crisi
 19. Propostes/mocions d’urgència

Unides Podem no participarà en la votació del Jutge de Pau

M. Muller: “no volem participar en aquesta forma de fomentar la vella política”

Com es pot veure al vídeo de la part superior, Michael Muller, d’Unides Podem, ha avançat que no participaran en el punt 15 sobre l’aprovació de la designació del Jutge de Pau titular, un dels aspectes, segurament, més polèmics del ple d’avui horabaixa. A més, al seu perfil de xarxes socials, el grup polític ha expressat que presentaran tots els recursos legals que els sigui possible.

Per altra part, el partit polític presentarà una moció per adherir-se a la “Xarxa d’Entitats Locals per a desenvolupar els ODS de l’Agenda 2030” de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.

També han recalcat que els plens ordinaris són insuficients, per això demanen que es torni a la periodicitat de sessions plenàries ordinàries mensuals.

Junts Avançam sobre el Pla d’Inversions que presentarà avui

En el ple d’avui, Junts Avançam presentarà una proposta per a consensuar un Pla d’Inversions i Transformació de Pollença a quatre anys, per tal de millorar diferents nuclis poblacionals a través de nous projectes que ajudin a la modernització municipal i a solucionar problemes històrics urgents. A més, aquest pla també ha de comptar amb un balanç i un rendiment de comptes periòdic davant el ple i a la pàgina de transparència de l’Ajuntament.

Junts Avançam ha afirmat que, si abans ja era necessària l’aplicació d’aquest pla d’inversions i millora local, ara amb la pandèmia de la Covid19 i amb la situació donada sobre la utilització de romanents i superàvits municipals, encara fan que ho sigui més.

Mostra més

Articles relacionats

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top button
X